Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 10fed Hydref, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Datganiad Buddiannau

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd - Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Datblygu'r Ystad Ysgol - Adroddiad Drafft y Cabinet (i’w ddilyn) pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

25.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol: