Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Medi, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldenb

12.

Datganiad Buddiannau

13.

Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Ysgol - Brîff pdf eicon PDF 67 KB

14.

Perfformiad Dros Dro Ysgolion Caerdydd 2017 ac adroddiad perfformiad Addysg a Gydol Oes Chwarter 1 pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Arwyddion Diogelwch - Brîff pdf eicon PDF 72 KB

16.

Gwybodaeth am Reoli Perfformiad y Gwasanaethau Plant – Adroddiad Chwarter 1 pdf eicon PDF 452 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.

19.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol: