Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

61.

Ymddiheuriadau am Absenoldenb

62.

Datganiad Buddiannau

63.

Cofnodion

64.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Polisi Derbyn i Ysgolion pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Perfformiad Addysg Chwarter 3 a Chaerdydd 2020 – ‘Anelu at Ragoriaeth’ pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

67.

Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant – Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 451 KB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Adroddiad Grŵp Gorchwyl Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Adroddiad Grŵp Gorchwyl Tymhorau Ysgol pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 48 KB

Dogfennau ychwanegol:

72.

Adroddiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

73.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol: