Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 10fed Ionawr, 2017 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Ymddiheuriadau am Absenoldenb

50.

Datganiad Buddiannau

51.

Cofnodion pdf eicon PDF 81 KB

52.

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Taliadau Uniongyrchol - Adroddiad Cabinet Drafft pdf eicon PDF 43 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.

55.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol: