Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Dydd Mawrth, 8fed Tachwedd, 2016 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datganiad Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 75 KB

34.

Gwasanaeth Iechyd Plant a'r Glasoed Meddwl (CAMHS) pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Iechyd Plant ac Anabledd (CHAD) Diweddariad Cynllun pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad Plant Ymchwiliad Camfanteisio Rhywiol y Pwyllgor pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Monitro Cyllideb Adroddiad y Panel pdf eicon PDF 51 KB

38.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.