Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 8fed Tachwedd, 2016 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datganiad Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 75 KB

34.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn eu Harddegau (CAMHS) pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Diweddariad ar Gynllun Anabledd ac Iechyd Plant (CHAD) pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad y Pwyllgor ar Ymchwiliad Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Monitro Cyllideb Adroddiad y Panel pdf eicon PDF 51 KB

38.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.