Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

78.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

79.

Datganiadau o Fuddiant

80.

Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

81.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 52 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Adroddiad Categoreiddio Ysgolion Caerdydd 2019 pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

83.

Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg pdf eicon PDF 47 KB

84.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2020-2021 pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Y Ffordd Ymlaen

86.

Eitemau Brys (os oes rhai)

87.

Dyddiad y cyfarfod nesaf