Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Dydd Mawrth, 15fed Ionawr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

59.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

60.

Datgan Buddiannau

61.

Cofnodion pdf eicon PDF 92 KB

62.

Polisi Diogelu – Adroddiad ar Gynnydd ac Adolygiad o Bolisi pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

63.

Cyfraniad Consortiwm Canolbarth y De at godi safonau yn Ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

64.

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysgol 2018 – adroddiad briffio ar gynnydd pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

CTY Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B – Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

67.

Adroddiad Arolygiad Estyn – Ysgol Gynradd Gatholig Pedr Sant pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Eitemau Brys (os oes rhai)

69.

Y Ffordd Ymlaen

70.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf