Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Mehefin, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 47 KB

6.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Cyflawni Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y Ffordd Ymlaen – Eitemau Gwasanaethau Plant

9.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 Addysg pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Addysg pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Y Ffordd Ymlaen – Eitemau’r Gyfarwyddiaeth Addysg

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf