Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

159.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

160.

Datgan Buddiannau

161.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

162.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 122 KB

163.

Cofnodion pdf eicon PDF 214 KB

164.

Diweddariad Gwasanaeth ENFYS pdf eicon PDF 207 KB

165.

Voices from Care Cymru - Diweddariad ar Adolygiad Llywodraeth Cymru o Rianta Corfforaethol pdf eicon PDF 282 KB

166.

Diweddariad ar y Prosiect Mind of My Own pdf eicon PDF 137 KB

167.

Adroddiad ar Berfformiad Cydweithfa Fabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn 2020-21 pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

168.

Diweddariad ar Bright Sparks/Cyfranogiad pdf eicon PDF 514 KB

169.

Cyflawni Adferiad sy'n Dda i Blant pdf eicon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

170.

Adroddiad ar Berfformiad (Bwrdd Gwaith) pdf eicon PDF 569 KB

171.

Adroddiad ar Gwynion a Chlod pdf eicon PDF 651 KB

172.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

173.

Adroddiadau ar Adolygiadau o Ansawdd Gofal pdf eicon PDF 526 KB

Dogfennau ychwanegol:

174.

Eitemau Brys (os oes rhai)

175.

Dyddiad y cyfarfod nesaf