Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

144.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

145.

Datgan Buddiannau

146.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

147.

Protocol Rhianta Corfforaethol a Chylch Gorchwyl y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

148.

Diweddariad ar Bartneriaeth lichyd a Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

149.

Diweddariad ar y Prosiect Gwydnwch pdf eicon PDF 382 KB

150.

Diweddariad ar Bright Sparks/Cyfranogiad pdf eicon PDF 502 KB

151.

Diweddariad ar Gynllun Peilot Asesu a Therapi pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

152.

Diweddariad ar Gynllun Gweithredu'r Strategaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

153.

Cynnig Dangosfwrdd DPA pdf eicon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

154.

Adroddiad Gwybodaeth am Berfformiad Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 1 MB

155.

Adroddiad Gwybodaeth am Gwynion a Chanmoliaeth pdf eicon PDF 714 KB

156.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

157.

Materion Brys (os o gwbl)

158.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.