Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 9fed Mawrth, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

131.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

132.

Datgan Buddiannau

133.

Cofnodion pdf eicon PDF 192 KB

134.

Adroddiad Blynyddol Rhianta Corfforaethol 2019-2020 pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

135.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021-2024 pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

136.

Prosiect Ffynnu i Deuluoedd pdf eicon PDF 275 KB

137.

Clwb Bright Sparks - Diweddariad Cyfranogiad pdf eicon PDF 370 KB

Dogfennau ychwanegol:

138.

Y Diweddaraf am y Ddarpariaeth ar gyfer Pobl sy'n Gadael Gofal pdf eicon PDF 596 KB

139.

Adroddiad ar Berfformiad pdf eicon PDF 1001 KB

140.

Adroddiad Cwynion a Chanmoliaethau pdf eicon PDF 662 KB

141.

Blaenraglen Waith 2021-2022 pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

142.

Eitemau Brys (os oes rhai)

143.

Dyddiad y cyfarfod nesaf