Agenda

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 28ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 200 KB

Cyflwyniadau

4.

Diweddariad/Brîff ar Leoliadau Allan o’r Ardal pdf eicon PDF 1 MB

5.

Diweddariad ar yr Ymgynghoriad ar y Strategaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 1 MB

6.

Cyflwyniad Lleisiau o’r Maes Gofal

7.

Eitem Addysg - Perfformiad Plant Sy'n Derbyn Gofal Caerdydd 2018-2019 pdf eicon PDF 639 KB

Adroddiadau

8.

Adroddiad SAA pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiadau Perfformiad Chwarteri 1 a 2 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 556 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adoddiadau Cwynion Chwarteri 1 a 2 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 357 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Llifau Gwaith Aelodau pdf eicon PDF 124 KB

12.

Ymweliadau Aelodau pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 680 KB

14.

Papurau Briffio pdf eicon PDF 484 KB

15.

Eitemau Brys (os oes rhai)

16.

Dyddiad y cyfarfod nesaf