Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 2ail Ebrill, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Aelodaeth

50.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

51.

Datganiadau o Fuddiant

52.

Cyflwyniad gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol pdf eicon PDF 288 KB

53.

Gostyngiad Diogel i Blant sy'n Derbyn Gofal: Diweddariad ar Lafar ar y Grŵp Cynghori'r Gweinidog

54.

Papur Briffio: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Rhan 6 - Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n Derbyn Llety pdf eicon PDF 117 KB

55.

Diweddariad ar Ffrydiau Gwaith yr Aelodau pdf eicon PDF 50 KB

56.

Ymweliadau Aelodau pdf eicon PDF 60 KB

57.

Adolygu’r Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

58.

Blaengynllun pdf eicon PDF 78 KB

59.

Adroddiadau Briffio pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

60.

Eitemau Brys (os oes rhai)

61.

Dyddiad y cyfarfod nesaf