Agenda

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 17eg Mawrth, 2020 2.00 pm, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

2.00 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

2.00 pm

3.

Lleoliadau Consortiwm Comisiynu Plant Cymru pdf eicon PDF 360 KB

2.35 pm

4.

Cyflwyniad Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal

3.05 pm

5.

Themau o Adolygiadau Ymarfer Plant pdf eicon PDF 531 KB

3.15 pm

6.

Diweddariad Llafar ar y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

3.25 pm

7.

Cynlluniau Addysg Personol pdf eicon PDF 301 KB

3.35 pm

8.

Diweddariad Adolygu Strategaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 1 MB

3.45 pm

9.

Adroddiadau Perfformiad Chwarter 3 a Chwynion pdf eicon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.05 pm

10.

Adroddiad Blynyddol Maethu pdf eicon PDF 275 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.15 pm

11.

Llifoedd Gwaith Aelodau ac Ymweliadau Aelodau

12.

Materion Brys (os o gwbl)

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 5 Mai 2020