Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Mawrth, 28ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

104.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

105.

Datgan Buddiannau

106.

Cofnodion pdf eicon PDF 200 KB

107.

Diweddariad/Brîff ar Leoliadau Allan o’r Ardal pdf eicon PDF 1 MB

108.

Diweddariad ar yr Ymgynghoriad ar y Strategaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 1 MB

109.

Cyflwyniad Lleisiau o’r Maes Gofal

110.

Eitem Addysg - Perfformiad Plant Sy'n Derbyn Gofal Caerdydd 2018-2019 pdf eicon PDF 639 KB

111.

Adroddiad SAA pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

112.

Adroddiadau Perfformiad Chwarteri 1 a 2 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 556 KB

Dogfennau ychwanegol:

113.

Adoddiadau Cwynion Chwarteri 1 a 2 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 357 KB

Dogfennau ychwanegol:

114.

Llifau Gwaith Aelodau pdf eicon PDF 124 KB

115.

Ymweliadau Aelodau pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

116.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 680 KB

117.

Papurau Briffio pdf eicon PDF 484 KB

118.

Eitemau Brys (os oes rhai)

119.

Dyddiad y cyfarfod nesaf