Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

96.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

97.

Datgan Buddiannau

98.

Aelodaeth y Pwyllgor a Chylch Gorchwyl pdf eicon PDF 98 KB

99.

Cofnodion pdf eicon PDF 137 KB

100.

Codau Cyfryngau Cymdeithasol pdf eicon PDF 155 KB

101.

Cwynion Cod Ymddygiad yr Aelodau (Ch4 2020-21 a Ch1 2021-22) pdf eicon PDF 364 KB

102.

Datganiadau Buddiannau Personol Uwch Swyddogion pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Arsylwi Cyfarfodydd pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

104.

Blaengynllun Gwaith pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

105.

Eitemau Brys (os oes rhai)

106.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.