Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

86.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

87.

Datgan Buddiannau

88.

Cofnodion pdf eicon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

89.

Fframwaith Moesegol Statudol - Deddfwriaeth Newydd pdf eicon PDF 312 KB

90.

Canllaw newydd drafft yr Ombwdsmon ar y Cod Ymddygiad - Ymgynghoriad pdf eicon PDF 302 KB

91.

Penodiad Aelod Annibynnol pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Y Diweddaraf ar Gwynion pdf eicon PDF 358 KB

93.

Blaengynllun pdf eicon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

94.

Eitemau Brys (os oes rhai)

95.

Dyddiad y cyfarfod nesaf