Agenda

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 11eg Rhagfyr, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 125 KB

4.

Croeso i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd newydd

5.

Croeso i’r Aelodau Annibynnol newydd

6.

Gwylio’r Cyfarfod pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Aelodau pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cwynion Cod Ymddygiad Chwarter 2018/19, Chwarter 1 a Chwarter 2 2019/20 pdf eicon PDF 366 KB

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg 2018/19 pdf eicon PDF 139 KB

10.

Cynllun Gwaith Ymlaen 2019-20 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Buddiannau Personol Uwch Swyddogion pdf eicon PDF 390 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Eitemau Brys (os oes rhai)

13.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 18 Mawrth 2020