Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 11eg Rhagfyr, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

47.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

48.

Datgan Buddiannau

49.

Cofnodion pdf eicon PDF 125 KB

50.

Croesawu'r Aelodau Annibynnol newydd

51.

Gwylio’r Cyfarfod pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

52.

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Aelodau pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Cwynion Cod Ymddygiad Chwarter 2018/19, Chwarter 1 a Chwarter 2 2019/20 pdf eicon PDF 366 KB

54.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg 2018/19 pdf eicon PDF 139 KB

55.

Blaengynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

56.

Buddiannau Personol Uwch Swyddogion pdf eicon PDF 390 KB

Dogfennau ychwanegol:

57.

Eitemau Brys (os oes rhai)

58.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 18 Mawrth 2020