Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 398 KB

5.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Cynnydd y Tîm Archwilio ac Ymchwilio pdf eicon PDF 625 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys Materion Gwydnwch pdf eicon PDF 618 KB

8.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21 pdf eicon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2020/21 pdf eicon PDF 317 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2020/21 (gan gynnwys Datganiadau Sicrwydd Uwch Reolwyr diwedd blwyddyn) pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rheoli Risg Gorfforaethol (Diwedd y Flwyddyn) pdf eicon PDF 252 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Traciwr Argymhelliad - Adroddiadau Cyrff Adolygu Allanol pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Trefniadau ar gyfer Ymdrin â Chwynion a Chanmoliaethau ac Adroddiad Blynyddol Drafft ar Gwynion a Chanmoliaethau 2020/21 pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cwynion am Dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau pdf eicon PDF 433 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Caerdydd - Diweddariad Chwarterol: 30 Mehefin 2021 pdf eicon PDF 197 KB

16.

Camau Eto i’w Cyflawni pdf eicon PDF 121 KB

17.

Gohebiaeth

18.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 590 KB

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)

20.

Dyddiad y cyfarfod nesaf