Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 23ain Mawrth, 2021 2.00 pm

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

85.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

86.

Datgan Buddiannau

87.

Cofnodion pdf eicon PDF 170 KB

88.

Paul Orders, Prif Weithredwr pdf eicon PDF 224 KB

89.

Melanie Godfrey, Y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd pdf eicon PDF 829 KB

Dogfennau ychwanegol:

91.

Siartr Archwilio a Chynllun Archwilio 2021/22 pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Y Tîm Archwilio ac Ymchwiliadau - Diweddariad ar Gynnydd pdf eicon PDF 539 KB

Dogfennau ychwanegol:

93.

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys Materion Gwydnwch

94.

Datganiad Cyfrifon 2020/21: Polisïau ac Amserlenni Cyfrifyddu pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Rheoli Risg Gorfforaethol (Chwarter 3) pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

96.

Cynllun Archwilio Blynyddol 2021 pdf eicon PDF 841 KB

97.

Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro 2021 pdf eicon PDF 783 KB

98.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad Archwilio Cymru pdf eicon PDF 146 KB

99.

Camau Eto i’w Cyflawni pdf eicon PDF 121 KB

100.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

101.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 583 KB

102.

Eitemau Brys (os oes rhai)

103.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

104.

Gohebiaeth yn Dilyn y Cyfarfod pdf eicon PDF 270 KB