Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Adroddiadau Archwiliad Cyfrifon Drafft (ISA 260) ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/20 pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

44.

Eitemau Brys (os oes rhai)

45.

Cyhoeddiad y Cadeiryddion

46.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 17 Tachwedd 2020