Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 28ain Gorffennaf, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 381 KB

5.

Archwiliad Mewnol

6.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Siartr a Chynllun Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y Tîm Archwilio ac Ymchwiliadau - Diweddariad ar Gynnydd 2020/21 pdf eicon PDF 634 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyllid

10.

Diweddariad Ariannol (gan gynnwys Materion Gwydnwch)

11.

Llywodraethu a Rheoli Risg

12.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

13.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2019/20 (yn cynnwys datganiadau sicrwydd diwedd blwyddyn gan uwch reolwyr) pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rheoli Risg Corfforaethol (Diwedd y Flwyddyn) pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Swyddfa Archwilio Cymru

16.

Cynllun Archwilio Blynyddol pdf eicon PDF 869 KB

17.

Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro pdf eicon PDF 829 KB

18.

Gweithgarwch SAC/Diweddariad ar Gynnydd yr Adroddiad pdf eicon PDF 111 KB

19.

Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni pdf eicon PDF 143 KB

20.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 443 KB

21.

Materion Brys (os o gwbl)

22.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.