Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

4.

Materion Gweithredol

2.05 pm

4.1

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Nick Batchelar - Adroddiad Blynyddol ar Lywodraethu Ysgol, Balansau a Diffygion pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.25 pm

5.

Cyllid

5.1

Diweddariad Ariannol Llafar gan gynnwys Materion Gwydnwch

5.2

Datganiad Cyfrifon Terfynol 2018/19 pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.00 pm

6.

Llywodraethu a Rheoli Risg

6.1

Rheoli Risg Corfforaethol (Chwarter 1) pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.15 pm

7.

Swyddfa Archwilio Cymru

7.1

Gweithgarwch SAC/Diweddariad ar Gynnydd yr Adroddiad pdf eicon PDF 120 KB

3.25 pm

8.

Tracio WAO ac Astudiaethau Eraill

3.30 pm

9.

Rheoli'r Drysorlys

9.1

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.2

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.45 pm

10.

Archwiliad Mewnol

10.1

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.2

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.00 pm

11.

Gohebiaeth Craffu

12.

Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni pdf eicon PDF 40 KB

13.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 34 KB

14.

Materion Brys (os o gwbl)

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.