Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb.

2.

Datgan Buddiannau

3.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy

4.

Aelodaeth a chylch gorchwyl pdf eicon PDF 297 KB

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 126 KB

6.

Materion Gweithredol

7.

Diweddariad gan Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Cydnerthedd - Diweddariad ar Lafar

9.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) a Datganiad Sicrwydd yr Uwch Reolwyr (DSUR) 2018-19 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018-19 pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rheoli Risg Corfforaethol (diwedd blwyddyn) pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diweddariad ar Gynnydd/Gwaith SAC pdf eicon PDF 147 KB

14.

Adroddiad Perfformiad Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Strategaeth Archwilio Fewnol ac Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Adroddiad Cynnydd y Tîm Ymchwilio a Strategaeth Ddrafft Gwrth-dwyll a Llygredigaeth pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2018/19 pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Adroddiad Blynyddol y Tîm Ymchwilio 2018/19 pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Gohebiaeth Graffu

20.

Camau Gweithredu heb eu Cwblhau pdf eicon PDF 42 KB

21.

Diweddariad y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 39 KB

22.

Eitemau brys (os oes rhai)

23.

Dyddiad y cyfarfod nesaf