Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Archwilio
Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

4.

Aelodaeth a Chylch Gorchwyl pdf eicon PDF 297 KB

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 126 KB

6.

Materion Gweithredol

7.

Diweddariad gan Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, ar Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar gyllid, gan gynnwys materion gwydnwch – diweddariad ar lafar

9.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol a Datganiad Sicrwydd Uwch Dîm Rheoli 2018-19 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rheoli Risg Corfforaethol (diwedd y flwyddyn) pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 147 KB

14.

Adroddiad ar Berfformiad pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Strategaeth Archwilio Mewnol ac Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio a Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredd Drafft pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad Cynnydd Archwiliad Mewnol 2018/19 pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Adroddiad Blynyddol y Tîm Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Gohebiaeth Graffu

20.

Camau heb eu cyflawni pdf eicon PDF 42 KB

21.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 39 KB

22.

Eitemau Brys (os oes rhai)

23.

Dyddiad y cyfarfod nesaf