Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 2ail Ebrill, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

83.

Penodi Aelodau Newydd

84.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

85.

Datgan Buddiannau

86.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

Materion Gweithredol

87.

Y Prif Weithredwr - Y wybodaeth ddiweddaraf ar Amgylchedd Rheoli'r Cyngor pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

88.

Andrew Gregory - Diweddariad ar Reoli Gwastraff

Cyllid

89.

Diweddariad Cyllideb gan gynnwys Materion Gwydnwch pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Polisiau ac Amserlenni Cyfrifyddu ar gyfer Datganiadau Cyfrifon 2018-19

Llywodraethiant a Rheoli Risg

91.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Rheoli RIsgiau Corfforaethol (Chwarter 3)

93.

Cynllun Gweithredu / Adborth Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio

Swyddfa Archwilio Cymru

94.

Cynllun Archwiliad Blynyddol 2019 pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro

96.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC

Rheoli’r Trysorlys

97.

Adroddiad ar Berfformiad pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

98.

Arferion Rheoli’r Trysorlys

Archwiliad Mewnol

99.

Diweddariad ar gynnydd y Tîm Archwilio pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

100.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio

101.

Siartr Archwilio a Chynllun Archwilio 2019-20

102.

Gohebiaeth Craffu (Gweithgaredd y Pwyllgor Craffu)

103.

Camau Gweithredu heb eu Cwblhau pdf eicon PDF 58 KB

104.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 70 KB

105.

Eitemau Brys (os oes rhai)

106.

Dyddiad y cyfarfod nesaf