Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

44.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

45.

Datgan Buddiannau

46.

Cofnodion pdf eicon PDF 71 KB

Materion Gweithredol

47.

Sarah McGill, Cyfarwyddwr Pobl a Chymunedau – Diweddariad ar Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Davina Fiore, Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Llywodraethiant a’r Swyddog Monitro – Diweddariad ar Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol – Seibr Ddiogelwch pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid

50.

Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Gwydnwch pdf eicon PDF 115 KB

Llywodraethu a Rheoli Risg

51.

Rheoli Risg Corfforaethol (Canol Blwyddyn) pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

Swyddfa Archwilio Cymru

52.

SAC Gwaith Archwilio Perfformiad Diweddariad Rhaglen pdf eicon PDF 254 KB

Rheoli'r Trysorlys

53.

Adroddiad Hanner Blwyddyn pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Adroddiad ar Berfformiad pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Archwiliad Mewnol

55.

Adroddiad ar Gynnydd y Tîm Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

56.

Adroddiad ar Gynnydd y Tîm Ymchwiliadau 2018/19 pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

57.

Gohebiaeth Graffu (Gweithgaredd y Pwyllgor Craffu)

58.

Camau sydd eto i’w Cyflawni pdf eicon PDF 47 KB

59.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 72 KB

60.

Eitemau Brys (os oes rhai)

61.

Dyddiad y Cyfarfod nesaf: