Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 18fed Medi, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

24.

Datgan Buddiannau

25.

Cofnodion pdf eicon PDF 91 KB

26.

Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Adroddiad Blynyddol am Lywodraethu Ysgolion (gan gynnwys balansau a diffygion) pdf eicon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Gwahardd y Cyhoedd

29.

Diweddariad Cyfrinachol

30.

Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Cydnerthu pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Datganiad Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2017-18 (gan gynnwys yr AGS) pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Ymateb y Pwyllgor Archwilio i Ymgynghoriad Swyddfa Archwilio Cymru ar Raddfeydd Ffioedd 2019/20 (Eitem ar Lafar)

33.

Rheoli Risgiau Corfforaethol (Chŵl 1) pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Gweithgarwch SAC/Diweddariad ar Gynnydd yr Adroddiad

35.

Teclyn Olrhain SAC/Astudiaethau Eraill

36.

Adroddiad Perfformiad Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Diweddariad r Gynnydd y Tîm Ymchwilio 2018/19 pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

40.

Camau Sydd Eto i’w Cyflawni pdf eicon PDF 60 KB

41.

Diweddariad am y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 59 KB

42.

Eitemau Brys (os oes rhai)

43.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: