Agenda

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 28ain Medi, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 247 KB

2.05 pm

4.

Davina Fiore, Cyfarwyddwr Swyddog Cyfreithiol, Llywodraethu a Monitro pdf eicon PDF 832 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.30 pm

5.

Archwiliad Mewnol

5.1

Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll 2020/21 pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.45 pm

6.

Cyllid

6.1

Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Gwydnwch pdf eicon PDF 628 KB

2.55 pm

7.

Perfformiad

7.1

Fframwaith Cynllunio a Pherfformiad - Diweddariad a Throsolwg ar Rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 859 KB

3.25 pm

8.

Rheoli'r Drysorlys

8.1

Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.40 pm

9.

Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni pdf eicon PDF 131 KB

10.

Gohebiaeth

11.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 196 KB

12.

Materion Brys (os o gwbl) pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.