Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

64.

Datgan Buddiannau

65.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy

66.

Cofnodion pdf eicon PDF 299 KB

Materion Gweithredol

67.

Andrew Gregory - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol (a Rheoli Risg Arfordirol) pdf eicon PDF 470 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Christopher Lee - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol (a Iechyd a Llywodraethu Diogelwch) pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid

69.

Diweddariad Ariannol Llafar gan gynnwys Materion Gwydnwch

Llywodraethiant a Rheoli Risg

70.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Crynodeb y Pwyllgor Archwilio pdf eicon PDF 139 KB

71.

Trafodaeth ar Adroddiad Blynyddol 2019/20 y Pwyllgor Archwilio pdf eicon PDF 89 KB

72.

Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr a Chynllun Gweithredu AGS 2019/20 (Canol y Flwyddyn) pdf eicon PDF 93 KB

Swyddfa Archwilio Cymru

73.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 121 KB

Rheolaeth Trysorlys

74.

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

75.

Strategaeth Ddrafft 2020/21 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Archwilio Mewnol

76.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio 2019/20 pdf eicon PDF 513 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio 2019/20 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Siartr Archwilio Ddrafft a Chynllun Archwilio Drafft ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Gohebiaeth Graffu

80.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 35 KB

81.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 34 KB

82.

Eitemau Brys

83.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 24 Mawrth 2020