Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 299 KB

5.

Materion Gweithredol

2.05 pm

5.1

Andrew Gregory - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol (a Rheoli Risgiau Arfordirol) pdf eicon PDF 470 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.30 pm

5.2

Christopher Lee - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol (a Llywodraethu Iechyd a Diogelwch) pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyllid

2.55 pm

6.1

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys materion Gwydnwch

3.10 pm

7.

Llywodraethiant a Rheoli Risg

7.1

Bil Etholiadau a Llywodraeth Leol (Cymru) - Crynodeb y Pwyllgor Archwilio pdf eicon PDF 139 KB

7.2

Trafodaeth ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2019/20 pdf eicon PDF 89 KB

7.3

Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr a Chynllun Gweithredu AGS 2019/20 (Canol y Flwyddyn) pdf eicon PDF 93 KB

3.40 pm

8.

Swyddfa Archwilio Cymru

8.1

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 121 KB

3.50 pm

9.

Rheolaeth Trysorlys

9.1

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.2

Strategaeth Ddrafft 2020/21 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10 pm

10.

Archwilio Mewnol

10.1

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio yn 2019/20 pdf eicon PDF 513 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.2

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio yn 2019/20 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.3

Siartr Archwilio Ddrafft a Chynllun Archwilio Drafft 2020/21 pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Gohebiaeth Graffu

12.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 35 KB

13.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 34 KB

14.

Eitemau Brys (os oes rhai)

15.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 24 Mawrth 2020