Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

24.

Datgan Buddiannau

25.

Cofnodion pdf eicon PDF 215 KB

Cyllid

26.

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys materion Gwydnwch

27.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2019-20 a Diweddariad ar Archwilio pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Archwilio Cymru

29.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad Archwilio Cymru pdf eicon PDF 147 KB

30.

Adroddiad Gwrth-dwyll Cenedlaethol: ‘Cod Ein Gêm - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru’ pdf eicon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Archwilio Mewnol

32.

Adroddiad Gwrth-dwyll Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Rheolaeth Trysorlys

34.

Adroddiad ar Berfformiad pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 145 KB

37.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 557 KB

39.

Eitemau Brys (os oes rhai)

40.

Dyddiad y cyfarfod nesaf