Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 5ed Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

9.

Datgan Buddiannau

10.

Cofnodion pdf eicon PDF 50 KB

11.

Eithrio'r Cyhoedd

12.

Achos 1 - Apêl Tai

13.

Materion Brys (os o gwbl)