Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 8fed Awst, 2019 9.00 am

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi'r Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 29 KB

5.

Eithrio'r Cyhoedd

6.

Achos 1 - Apêl Tai

7.

Materion Brys (os o gwbl)