Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 11eg Ebrill, 2019 11.00 am

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

30.

Datgan Buddiannau

31.

Cofnodion pdf eicon PDF 28 KB

32.

Eithrio'r Cyhoedd

33.

Achos 1 - Apêl Tai

34.

Achos 2 - Apêl Tai

35.

Materion Brys (os o gwbl)