Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 2ail Awst, 2018 11.00 am

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Datgan Buddiannau

21.

Cofnodion

22.

Achos 1 - Apêl Tai

23.

Materion Brys (os oes rhai)