Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Mawrth, 30ain Ionawr, 2018 11.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond  E-bost: A.Redmond@caerdydd.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

10.

Datganiadau o Fuddiant

11.

Penodi'r Cadeirydd

12.

Achos 1

13.

Achos 2