Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Mawrth, 24ain Hydref, 2017 11.00 am

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond; E-bost: A.Redmond@caerdydd.gov.uk; Ffôn: 02920 873434 

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

7.

Datganiadau o Fuddiant

8.

Achos 1 - Apêl Cludiant Ysgol

Dogfennau ychwanegol: