Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Gwener, 6ed Hydref, 2017 11.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 53 KB

3.

Eithrio'r Cyhoedd

4.

Achos 1 – Apêl Tai

Dogfennau ychwanegol:

5.

Achos 2 - Apêl Trafnidiaeth Ysgol

Dogfennau ychwanegol: