Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 5ed Ionawr, 2017 10.30 am

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

12.

Datganiadau o Fuddiant

13.

Ystyried Apêl: Trafnidiaeth Ysgol - Achos 1

14.

Ystyried Apêl: Trafnidiaeth Ysgol - Achos 2