Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Mercher, 19eg Awst, 2015 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

7.

Datganiad Buddiannau

8.

Eithrio'r Cyhoedd

9.

Ystyried yr Apêl: Gwahardd o'r Rhestr Aros am Dai

10.

Ystyried Apêl: Cludiant Ysgol