Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 30ain Ebrill, 2015 2.15 pm

Lleoliad: Ystafell 286c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

DATGAN BUADIANNAU

3.

Eithro'r Cyhoedd

4.

Ystyried Apêl: Eithrio o'r Rhestr Aros am Dai

5.

Ystyried Apêl: Cludiant Ysgol