Agenda

Pwyllgor y Cyfansoddiad - Dydd Llun, 21ain Mehefin, 2021 5.00 pm

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Penodi Cadeirydd

3.

Penodi’r Pwyllgor a’r Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 194 KB

6.

Trefniadau Cyfarfodydd o Bell / Aml-Leoliad pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariadau i’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 222 KB

9.

Blaengynllun Gwaith 2021/2022 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)