Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd - Dydd Mawrth, 11eg Mai, 2021 1.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

18.

Datgan Buddiannau

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Peilot Tacsi Fflyd Werdd: Cais am Lifrai Llawn pdf eicon PDF 340 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Adolygiad o Ddatganiad Polisi Trwyddedu Cyngor Caerdydd yn ymwneud â Cherbydau Hacni (Tacsi) a Cherbydau Hurio Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr pdf eicon PDF 579 KB

22.

Eitemau Brys (os oes rhai)