Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd
Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

34.

Datgan Buddiannau

35.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Cais am Gerbyd Mawreddog – Tesla Model S pdf eicon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Canllaw wedi ei adolygu ar Benderfynu Addasrwydd Ymgeiswyr a Deiliaid Trwyddedau yn y maes Masnachu â cherbydau Hacni a Llogi Preifat pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Eitemau Brys (os oes rhai)