Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 1af Medi, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 178 KB

4.

Adolygiad y Datganiad o’r Polisi Trwyddedu pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys (os oes rhai)