Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 3ydd Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

11.

Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

12.

Cylch Gorchwyl

13.

Datganiadau o Fuddiant

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 42 KB

15.

Adolygiad o Bolisi'r Ddeddf Trwyddedu pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Eitemau brys (os oes rhai)

17.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf