Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 6ed Hydref, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

72.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

73.

Cofnodion pdf eicon PDF 190 KB

74.

Datgan Buddiannau

75.

Deisebau

76.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 607 KB

77.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 140 KB

78.

Eitemau Brys (os oes rhai)

79.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 3 Tachwedd 2021