Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 18fed Awst, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

64.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

65.

Datgan Buddiannau

66.

Cofnodion pdf eicon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol:

67.

Deisebau

68.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 24 MB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 291 KB

70.

Eitemau Brys (os oes rhai)

71.

Dyddiad y cyfarfod nesaf