Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

55.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

56.

Cofnodion

57.

Datgan Buddiannau

58.

Deisebau

59.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

60.

Gwyriad Adran 257, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar gyfer Hawl Dramwy Gyhoeddus Llanedern Llwybr Cerdded Rhif 13 pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

61.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 287 KB

62.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

63.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 18 Awst 2021