Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

45.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

46.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

47.

Penodi’r Pwyllgor a’r Cylch Gorchwyl

48.

Cofnodion pdf eicon PDF 199 KB

49.

Datgan Buddiannau

50.

Deisebau

51.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 8 MB

Dogfennau ychwanegol:

52.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig - Mai 2021 pdf eicon PDF 347 KB

53.

Eitemau Brys (os oes rhai)

54.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 21 Gorffennaf 2021