Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

12.

Datgan Buddiannau

13.

Deisebau

14.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Ceisiadau Wedi Eu Penderfynu Gan Bwerau Dirprwyedig – Medi 2019 pdf eicon PDF 108 KB

16.

Eitemau Brys (os oes rhai)

17.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 20 Tachwedd 2019